Šta znači HIDRA?

» hidra • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: voda, vodeni, vodo.

» hidra • ženski rod (životinja) Slatkovodni polip iz kola dupljara, vrlo proste građe i sa 6-8 pipaka oko usnot otvora; fig. zlo koje biva time veće pto se više trudimo da ga otklonimo.

» Pogledajte i hidra. «