Šta znači HIDATONKUS?

» hidatonkus • muški rod (medicina) Vodeni izraštaj.