Šta znači HIDATIDE?

» hidatide • (medicina) Vodeni mehurići, plikovi; bobice od trakulje u mesu.