Šta znači HIDARTROZA?

» hidartroza • ženski rod (medicina) Vodena bolest zglobova.