Šta znači HIDARTROVA?

» hidartrova • gr. voda, zglob medicinski: vodena bolest zglobova.