Šta znači HICOHONDRIST?

» hicohondrist bolesnik od hipohondrije, sumoran, setan čovek; nastran čovek, samomučitelj; uobraženi bolesnik.