Šta znači HIBRIDACIJA?

» hibridacija • ženski rod Ukrštanje, parenje raznih vrsta, proizvođenje meleza ili bastarda.