Šta znači HIBRID?

» hibrid • muški rod Biće (biljka ili životinja) koje je postalo od dveju različitih vrsta, melez, bastard.