Šta znači HIBERNIZACIJA?

» hibernizacija • ženski rod (medicina) Metod vršenja lokalne ansestezije, naročito zubne: uduvavanje, pomoću hibernatora, hladnog vazduha i zamrzavanje, npr. u zub koji treba lečiti ili vaditi.