Šta znači HIBERNATOR?

» hibernator • muški rod (medicina) Aparat za hlađenje zuba i dr. organa u cilju postizavanja lokalne anestezije; up. hibernizacija.