Šta znači HIBERNACIJA?

» hibernacija • ženski rod zool. Zimski san nekih toplokrvnih životinjskih vrsta;
med. Lečenje nekih duševno bolesnih pomoću veštački izazvanog "zimskog sna".