Šta znači HIBERBOLISATI?

» hiberbolisati • glagol Preterati, preterivati (rečju, izrazom).