Šta znači HEMIEDRIJA?

» hemiedrija • ženski rod U kristalografji: pojava jednog kristalnog oblika samo sa polovinom njegovih pljosni koje se imaju očekivati po kristalnom sistemu (supr. holoedrija).