Šta znači HEMIČAR?

» hemičar • muški rod Onaj koji se bavi hemijom, koji proučava hemiju.