Šta znači HEMIANTROPIJA?

» hemiantropija • ženski rod Stanje polučoveka, ludilo u kome je čovek gotovo ravan životinji.