Šta znači HEMATOGRAFJA?

» hematografja • gr. opisujem, crtam,slikam fiziološki: opisivanje krvi, opis krvi.