Šta znači HEMATO?

» hemato • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: krv, krvni.