Šta znači HEMATIT?

» hematit • muški rod (mineral) Gvozdena ruda, mrkocrven oksid gvođža; kod nas ga ima u Varešu i LJubiji (Bosna).