Šta znači HELIDOR?

» Helidor • muški rod (lično) Starogrčki pisac, god p.n.e.