Šta znači HELENIZAM?

» helenizam • muški rod Osobenost starih Grka, naročito s obzirom na jezik, običaje i obrazovanost; u užem smislu: period grčke književnosti i kulture od smrti Aleksandra Velikog do cara Avgusta; up. grecizam.