Šta znači HELENISTI?

» helenisti Pisci u periodu od Aleksandra Velikog do cara Avgusta, koji su rođeni na Istoku, primili od Grka jezik i kulturu.
Filolozi koji se bave starogrčkom istorijom i starogrčkim jezikom (grecisti).