Šta znači HELENIST?

» helenist • muški rod Poznavalac starogrčkog jezika;
Grčki Jevrejin, ili Grk koji je primio jevrejsku veru.