Šta znači HELEBORIZAM?

» heleborizam • muški rod (medicina) Čišćenje creva kukurekom.