Šta znači HEDONIZAM?

» hedonizam • muški rod Etički pravac koji smatra da je čulno uživanje i zadovoljstvo najviše dobro i prema tome pobuda i svrha, motiv i cilj celokupnog našeg delanja; up. epikurejizam.