Šta znači HEDONIJA?

» hedonija • ženski rod (medicina) Bolesna veselost, bolesna razdraganost.