Šta znači HEDIZMA?

» hedizma • ženski rod (medicina) Sredstvo za razblaživanje i zaslađivanje lekova.