Šta znači HEAUTONTIMORUMENIJA?

» heautontimorumenija • ženski rod Mučenje samog sebe, samomučenje.