Šta znači HEAUTOGNOZIJA?

» heautognozija • ženski rod Saznavanje samoga sebe, samosaznanje, samospoznaja.