Šta znači HE?

» He • skraćenica (hemija) Simbol helijuma.