Šta znači HABITAT?

» Habitat • im. prebivalište, stanište, obitavalište