Šta znači HABILITIRATI SE?

» habilitirati se • nl. habilitare Habilitaciona rasprava - dokazati svoju sposobnost za nastavnika univerziteta.