Šta znači HABILITACIONA RASPRAVA?

» habilitaciona rasprava vidi pod habilitirati se.