Šta znači HABILITACIJA?

» habilitacija • ženski rod Osposobljavanje; sticanje prava na držanje predavanja na univerzitetu; prav. sudsko priznanje pravne sposobnosti.