Šta znači HABEAS-KORPUS-AKT?

» Habeas-korpus-akt • l. habeas, corpus, actus imaj telo (slobodno), 1679 g. izdani engleski zakon po kome nijedan engleski podanik bez sudske istrage ne može biti zadržan u zatvoru, a ako nije okrivljen za zločin koji povlači smrtnu kaznu, može posle 24 časa, tražiti, uz davanje jemstva, da bude pušten na slobodu; ovaj zakon može parlamenat, u izuzetnim prilikama, privremeno staviti van snage.