Šta znači HA?

» HA • skraćenica Oznaka za hektar.