Šta znači GVAŠ?

» gvaš • muški rod (umetnost) Vrsta akvarela, slika izrađena vodenim bojama.
Akvarelne vodene boje pomešane sa belom bojom.
Slikanje vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda; služe kao neprovidne boje, a upotrebljavaju se poglavito za radove iz oblasti primenjene umetnosti.