Šta znači GVANAKO?

» gvanako • muški rod (životinja) Vrsta lame-kamile u Južnoj Americi, živi još i sad u divljem stanju.