Šta znači GVAJAK?

» gvajak • muški rod (botanika) Drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Zapadne Indije, visoko do 15m; sadrži smolastu materiju od koje se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavala kao lek protiv reumatizma i sifilisa); smola toga drveta.