Šta znači GRVALJUČE?

» grvaljuče • nar. deblje, okruglo, malo dete, životinja ili stvar