Šta znači GRACIJAN?

» Gracijan • muški rod (lično) Italijanski kaluđer koji je 115godine priredio zbirku crkvenog prava.