Šta znači GRACIJA?

» gracija • ženski rod Zahvalnost, blagorodnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekome ukazuje; lepota, ljupkost, milina, drežesnost; kon gracija muz. sa ljupkošću, umilno. (lat.)

» Gracija • ženski rod (mitologija) Naziv svake od tri boginje ljupkosti.