Šta znači GRABELAŽA?

» grabelaža • ženski rod (finansije) Čišćenje robe, trebljenje robe.