Šta znači GNOMSKI?

» gnomski • pridev Mudar, poučan; gnomski pesnici, pesnici gnoma.
Poslovični, koji se odnosi na poslovice (grč.)