Šta znači GNOMONIKA?

» gnomonika • ženski rod Veština (ili nauka) o konstruisanju sunčanika. (grč.)