Šta znači GNOMIČAR?

» gnomičar • muški rod Pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.).