Šta znači GNOMA?

» gnoma • ženski rod Kratka, obično u ritmičkoj formi napisana, mudra izreka, pouka i sl., npr.: "Poznaj samoga sebe"; sentencija. (grč.)