Šta znači GEGMEN?

» gegmen • muški rod Lice koje izmišlja i primenjuje gegove (eng.)