Šta znači GEA?

» Gea • ženski rod (mitologija) Zemlja, kosmološko božanstvo starih Grka.
Majka mnogih starih morskih božanstava, a njihov otac Pont, more.