Šta znači GE?

» ge • muški rod Zemlja; isp. geografija, geologija (grč.)

» Ge • skraćenica (hemija) Simbol germanijuma.