Šta znači GAF?

» gaf • muški rod Greška, nesmotrenost; glupost;
Gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali.